ForsideErgonomi

Ergonomi

Want to pass the IT exam speedily? Here are the newest PDF test resources, including Cisco, Microsoft, IBM, Oracle, EMC and so on. These dumps will help you pass the test quickly, which is also the most effective way to pass the exam.
http://www.itexamlibrary.com/
Itexamlibrary provides high quality IT Certification exam dumps and latest pdf materials.
cisco
Exam dumps PDF, and practice exam questions can help you pass the exam quickly and smoothly. 100% quality guarantee, you can get a full refund if you lost the exam! You can trust it
300-115 pdf
This exam materials will improve your pass rate.
300-208 exam dumps
It will help you pass the exam quickly, which is also the best way to pass the test.
200-355 exam material
Cisco certified, exam dumps PDF download online,various cisco exam material Let You pass exam easily.
210-065 dumps exam
About cisco, Microsoft, IBM and other exam you know how much? There are a variety of sources to help you understand and pass the certification exam quickly.
70-532 exam guide
Do you want to pass the IT certification exam quickly? These materials will help you achieve your dream of passing exams.
300-101 exam questions
Itexamlibrary provides high quality IT Certification exam dumps.And this dumps will help you pass exam easilly.

Många ser ergonomi som ett sätt att få kroppen i vila.
Exempelvis att hitta en sittställning som ger kroppen vila och avlastning.
Ack så fel vi har – det är ju faktiskt precis tvärtom!

Inledning
Nutidens livsstil har lett till många saker:
•    Vi är kraftigare
•    Vi är svagare
•    Vi har sämre kondition
•    Antalet arbetssjukdomar ökar konstant
Vi måste ta vårt ansvar och verka för att motverka den stillsamma stilen vi har, och stimulera aktivitet och rörelsevariation.

En optimering av samspelet mellan människan och miljön enligt principen att anpassa arbetet till människan och dess individuella förmåga  –  t.ex. att utveckla sittvänliga stolar.
Finns såklart läge där vila är ett måste. Exempelvis vid skador eller värk, där kombination av vila och träning, sakta bygger upp muskulaturen.

•    Man talar om fysisk ergonomi – där man anpassar arbetet utifrån människans kroppsliga funktioner.
•    Man talar om mental ergonomi – Vi hanterar och skapar information, där vi tränar våra hjärnor att arbeta dynamiskt, blanda aktiviteter.

Samspel krävs

  • Dagens samhälle ställer stora krav på samspel. Fokus ligger idag ofta på mental aktivitet. Vi hanterar och skapar information. Alltmedan våra hjärnor arbetar dynamiskt utsätts våra kroppar för en ensidig, statisk belastning. Kravet på fysisk aktivitet är minimerat till att stabilisera överkroppen för att underlätta det finstilta samspelet mellan öga och hand.
  • Man talar om dynamisk aktivitet – där lättsamma aktiviteter varvas med tyngre aktiviteter och vila
  • Allt ovan samspelar – som vi är skyldiga att ta hand om.

En bra grundregel när man planerar sin arbetsplats, både i hemmet och på jobbet, är att välja den utformning som passar verksamheten bäst och dessutom tänka på att skapa en arbetsplats som främjar rörelse och rörelsevariation.

Forskning visar att alla former av statiskt sittande medför en ensidig belastning och är därmed en skaderisk för skadlig belastning för kroppen.
Oavsett om man sitter framåtlutad, bakåtlutad eller i en upprätt ställning, så tröttas kroppen ut eller slits. Kroppen vill automatiskt byta sittställning flera ggr i timmen, och då gäller det att stolen bjuder in till möjlighet att göra det.
Stolen skall ha bra motstånd och stöd, vara följsam och lätt att ställa in för variation i sittställning och rörelse. Och naturligtvis enkel att anpassa efter vikt och kroppsstorlek.

Tänk på följande:
•    Hur länge ska jag sitta
•    Utifrån den stolen jag har idag, vad är bra eller dåligt?
•    Läs på om olika funktioner, free float, synkron m.m.  Vad vill jag ha?
•    Ibland vinner enkelheten över en massa funktioner, känn efter vad som är rätt för Dig!
•    När Du väl har köpt en stol – ställ in stolen rätt och tvinga Dig att sitta rätt!

Planera Din inredning och skapa ett arbete – hem som främjar rörelse och variation:
På jobbet:
•    Tvinga Dig att resa Dig och hämta saker
•    Skapa olika platser dit Du tar jobbet med Dig. Bra för både kropp och hjärna. Hitta Din miljö där kreativiteten flödar eller där Du får lugn och ro för tunga beslut.
•    Tänk på Din rörelse vid arbetsmomenten. Belasta kroppen rätt.
•    Sitt på ett sätt som aktiverar kroppen, låt musklerna arbeta även när Du sitter.
•    Variera sitta – stå        (tips: höj Ditt skrivbord på kvällen när Du går hem)
I hemmet:
•    Låt Dig inte luras av att Din tid i hemmet inte är lika viktig som på jobbet. Många sitter vid datorn flera timmar även på ledig tid.
•    Varför ska då inte hemmets inredning få styras av ergonomiskt tänk?
•    Skapa olika platser som hjälper Dig variera.
•    Sitt på ett sätt som aktiverar kroppen, låt muskler arbeta även när Du sitter.
•    Upp och rör på Dig, sitt aldrig mer än 20 minuter.

•    Variera sitt- och arbetsställning ofta.
•    Undvik statisk sitt- och arbetsställning.
•    Ta regelbundna och korta pauser.
•    Träna regelbundet.
•    Aldrig tveka att resa Dig för att uträtta ett ärende.

•    Variation är bästa medicinen
•    Tänk både mental och fysisk ergonomi!

css.php