ForsideKöpvillkor

Köpvillkor

Want to pass the IT exam speedily? Here are the newest PDF test resources, including Cisco, Microsoft, IBM, Oracle, EMC and so on. These dumps will help you pass the test quickly, which is also the most effective way to pass the exam.
http://www.itexamlibrary.com/
Itexamlibrary provides high quality IT Certification exam dumps and latest pdf materials.
cisco
Exam dumps PDF, and practice exam questions can help you pass the exam quickly and smoothly. 100% quality guarantee, you can get a full refund if you lost the exam! You can trust it
300-115 pdf
This exam materials will improve your pass rate.
300-208 exam dumps
It will help you pass the exam quickly, which is also the best way to pass the test.
200-355 exam material
Cisco certified, exam dumps PDF download online,various cisco exam material Let You pass exam easily.
210-065 dumps exam
About cisco, Microsoft, IBM and other exam you know how much? There are a variety of sources to help you understand and pass the certification exam quickly.
70-532 exam guide
Do you want to pass the IT certification exam quickly? These materials will help you achieve your dream of passing exams.
300-101 exam questions
Itexamlibrary provides high quality IT Certification exam dumps.And this dumps will help you pass exam easilly.

Tillämplighet:
Dessa allmäna försäljningsvillkor gäller från och med 2012-12-04 och ersätter alla på denna domän tidigare publicerade försäljningsvillkor. De allmänna försäljningsvillkoren på kontorsstolar.se företag gäller för företagskunder. Som privatperson ombeds du välja privat överst till vänster på sidan för att istället läsa allmänna försäljningsvillkor för privatkunder.

Priser:
Samtliga priser på kontorsstolar.se företag är angivna i svenska kronor och inkluderar kostnader för frakt, emballage. Moms tillkommer på angivna priser. Priserna uppdateras i realtid. Aktuella erbjudanden gäller så länge lagret räcker, om inget annat anges.

Orderinvest AB / kontorsstolar.se äger rätt att ändra offererade priser på hemsida och i övriga publikationer utan föregående avisering. Mellan Orderinvest AB / kontorsstolar.se och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt överenskommits.

Orderläggning:
Vid orderläggning skickas en mottagningsbekräftelse via e-post. Mottagningsbekräftelsen ger information om innehållet i beställningen. I samband med att ordern expedieras erhåller kunden via e-post besked om att ordern är på väg samt faktura.

Vid uppenbara felaktigheter såsom s.k. förklaringsmisstag eller liknande, avseende det pris eller den produktinformation som anges i mottagningsbekräftelsen eller fakturan, äger Orderinvest AB / kontorsstolar.se rätt att korrigera sådant pris eller sådan information varpå ny mottagningsbekräftelse och faktura skickas ut. Kund äger rätt att avbeställa sin order utan kostnad om korrigeringarna ej accepteras.

Betalning:
Betalningsvillkor 20 dagar netto efter godkänd kreditkontroll. Annars tillämpas förskottsbetalning. Det levererade förblir Orderinvest AB:s / kontorsstolar.se:s egendom tills full likvid erlagts.

Försäljning till minderåriga:
Vi genomför inga köp till minderåriga (under 18 år).

Leveranstider:
Angivna leveranstider på kontorsstolar.se företag innebär att Orderinvest AB / kontorsstolar.se normalt kan skicka varan inom denna tid. Vid eventuella förseningar mot angiven leveranstid meddelas kunden om detta via e-post. Om kunden inte kan acceptera förseningen äger denne rätt att utan kostnad häva köpet.

Leveranser:
Leverans sker till gatuplanet på angiven leveransadress. Allmänna leveransbestämmelser NL 09 gäller. Inbärning och montering ingår ej men kan erhållas mot merkostnad, kontakta oss för mer information.

Leveranser sker endast inom Sverige.

Ej mottagna leveranser debiteras en avgift om f.n. 380 kr exklusive moms för att täcka Orderinvest AB:s / kontorsstolar.se:s kostnader för frakt och administration.

Vissa produkter levereras direkt från leverantör, vilket gör att en order kan delas upp i flera leveranser. Varor kan ej avhämtas hos Orderinvest AB / kontorsstolar.se.

Transportförsäkring:
Transportförsäkring ingår på alla transporter vi ombesörjer.

Transportskador:
Vid synlig skada eller ofullständig leverans skall detta anmälas direkt vid mottagandet till den speditör som levererat godset. Detta anmäler du sedan också till Orderinvest AB / kontorsstolar.se som därefter ordnar ny vara eller annan lämplig åtgärd. Samtliga transportskador måste anmälas till Orderinvest AB / kontorsstolar.se senast 7 dagar efter mottagandet. Detta gäller även produkter som upptäcks skadade vid uppackning. Retur av levererat gods får ej ske förrän överenskommelse träffats med oss eller transportföretaget.

Öppet köp och returer:
Orderinvest AB / kontorsstolar.se erbjuder dig öppet köp i 14 dagar på de produkter du köper hos oss. Det gör att du har möjlighet att titta och känna på produkten innan du bestämmer dig. Du har alltid fri returrätt inom 14 dagar. För att åberopa öppet köp skall produkten vara i väsentligen oförändrat skick. Vid större antal gäller öppet köp endast en styck. Öppet köp gäller ej special- eller måttbeställda produkter.

Vi skickar gärna tygprover till dig om du vill titta närmre på färg och mönster hos våra produkter.

Vid retur:
Innan du returnerar något måste du tala om det för oss. Vi ger då instruktioner om vart och hur du skall skicka det. Produkten skall returneras i samma skick som den kom och förpackas väl. Vid avvikelser från ovanstående förbehåller vi oss rätten till prisavdrag. Retur sker lämpligen i originalemballage. Eventuella transportskador på grund av bristfällig emballering debiteras dig som kund. Varor som returneras mot postförskott kommer ej att lösas ut.

Garantier och reklamationer:
För våra produkter gäller alltid minst ett års garanti. Föreligger längre garantitid specificeras detta i produktinformationen. Om en vara är felaktig (ang. transportskador, se ovan) bör du reklamera till Orderinvest AB / kontorsstolar.se inom skälig tid. Du bör undersöka alla produkter noggrant vid mottagandet för att förvissa dig om att de är felfria och fungerar som de skall samt att de har de egenskaper du förväntar dig.

Kontaktuppgifter för returer och reklamationer:
Mail: info@kontorsstolar.se
Telefon: 044 – 20 22 00

Vi besvarar alltid ditt mail inom 48 timmar.

Återbetalning:
Vi återbetalar alltid dina pengar inom 30 dagar om du häver ditt köp eller returnerar vara på öppet köp.

Ändring av order:
Du har möjlighet att kostnadsfritt ändra din order fram tills dess att ordern expedieras. Ändring kan ske per telefon till vår kundtjänst, 044 – 20 22 00, eller per e-post till info@kontorsstolar.se. Efter att din order har paketerats kan inga ändringar göras. Om du skall förskottsbetala din order kan inga ändringar göras efter att betalningen är genomförd.

Avbeställning:
Du har möjlighet att avbeställa din order fram tills dess att ordern expedieras. Avbeställning meddelas per telefon till vår kundtjänst, 044 – 20 22 00, eller per e-post till info@kontorsstolar.se.

Produktinformation:
Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. samt för slutförsäljning. Orderinvest AB / kontorsstolar.se förbehåller sig rätten att ändra all information, inklusive, men ej begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering. Publicerade fakta- och prisuppgifter, dokument, grafik m.m. kan innehålla tekniska och/eller typografiska fel. Orderinvest AB / kontorsstolar.se friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till domänen kontorsstolar.se. Återgivning av färgnyanser på produkter beror på många faktorer, exempelvis skärminställningar, varför vi reserverar oss mot mindre avvikelser. Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar. Vissa produkter levereras omonterade. Alla produkter som säljs via kontorsstolar.se kan användas i Sverige.

Övrigt:
Bortsett från vad som händelsevis uttryckligen anges i enskilda dokument inom denna domän erbjuds rätten att läsa, kopiera, skriva ut och distribuera dokument och information från denna domän under förutsättning att användning av sådan information sker i informations- och icke-kommersiella syften eller för privat användning och inte kopieras eller anslås på nätverksdator eller offentliggörs i något media, dokument och tillhörande grafik icke modifieras, bilder icke distribueras utan tillhörande text, text citeras utan sitt sammanhang och varje respektive upphovsrättsinnehavare anges vid varje tillfälle.

Länkar från denna domän möjliggör att klicka vidare till andra webbplatser. De länkade webbplatserna kontrolleras inte av Orderinvest AB och Orderinvest AB bär därför inget som helst ansvar för innehållet i sådana webbplatser eller innehållet i länkarna i sådana webbplatser. Orderinvest AB tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta finnandet av webbplatser och innefattandet av en länk innebär inget godkännande från Orderinvest AB av aktuell webbplats.

css.php